Komplett 75-avtale

Komplett 75

Ditt boligselskap har inngått en fellesavtale med Telenor på produktpakken Komplett 75. Produktet gir deg bredbåndshastighet 75 Mbps, samt TV- og …

Eksisterende kunde i borettslag eller sameie – Telenor

Eksisterende kunde i borettslag eller sameie

Er du beboer i et borettslag eller sameie som har en kollektiv avtale med oss, får du rabatterte priser når du oppgraderer bredbåndet ditt.

Telenor er markedets meste erfarne tilbyder av fellesavtaler til borettslag og sameier

Vår TV- og bredbåndsavtale – Fæsteråsen Huseierlag

Vår TV- og bredbåndsavtale | Fæsteråsen Huseierlag

30. jan. 2023 — Huseierlaget har avtale med Telenor om leveranse av bredbånd og TV-portal med strømmetjenester til alle 48 hus i huseierlaget.

T-We – markedsledende TV-løsning Inkludert Bredbånd 75 …

Boligorganisasjonen og Telenor har inngått ny kollektiv avtale for. Komplett 75 med T-We Boks II og WiFi Ruter. Les om avtalen her: Bredbånd 75 Mbps.

Tilbud – Komplett – Borettslaget Parkgata 14

Kollektiv – Tilbud – Komplett

Tilbud på Komplett 75. Fellesavtale om leveranse av TV og bredbånd. Komplett er en fellesavtale som gir alle beboere et fleksibelt og økonomisk gunstig TV- …

Priser for fellesavtaler med Telenor 2019

Fellesavtaler2019

UGMI Komplett 10 Komplett 75 Komplett 300. Avtalepris 22 andelseiere 312 … UGMI-avtalen som borettslaget har med Telenor i dag er helt uten binding.

TV og Bredbånd – Sameiet Lønborg Terrasse

TV og Bredbånd – www.lonborgterrasse.com

Med denne avtalen, Komplett 75, får alle beboere TV- og strømmetjenesten T-We og 75 Mbps bredbånd samt nytt topp moderne utstyr for både TV og bredbånd.

Styret har i løpet av mars/april 2020 reforhandlet og inngått en avtale med Telenor om levering av en ny kollektiv avtale på bredbånd og TV. Med denne avtalen, Komplett 75, får alle beboere TV- og strømmetjenesten T-We og 75 Mbps bredbånd samt nytt topp moderne utstyr for både TV og bredbånd. Avtal…

Tv og intenett – Bakkane Borettslag

Tv og intenett – Bakkane Borettslag

Vi har KOMPLETT MAXI avtale med Telenor som gir alle beboerne et fleksibelt og … opptaksdekoder (ADB HD-PVR 5743) og internetthastighet 75/75 Mbps. Litt …

Tv & Bredbånd – Kolstadflaten Borettslag

Tv & Bredbånd – Kolstadflaten

Borettslaget inngikk våren 2020 en avtale med Telenor. Avtalen heter komplett 75 og inkluderer T-we II dekoderboks og internett på 75 mbps med fiber tilkobling.

Avtale – Bestillingsskjema – Squarespace

Avtale – Bestillingsskjema

for Rammeavtale og Komplett 10. Denne bestillingen gjelder for komplettavtale som inkluderer TV- og … avtalen til Komplett 75 i avtaleperiode. Vedlegg.

Keywords: komplett 75-avtale